Laren Gld, juli 2021

Met pijn in het hart heeft het bestuur van de Ondernemers Laren besloten om ook dit jaar geen Larense Kermis te organiseren.

“Het dalend aantal ziekenhuisopnamen, in combinatie met de versoepeling van de maatregelen en een sterke toename van het aantal mensen dat gevaccineerd is, gaf ons goede hoop dat we dit jaar weer in staat zouden zijn om de Larense Kermis te organiseren” aldus het bestuur.

De ontwikkelingen in de voorbije week, gevolgd door het besluit van het kabinet van 9 juli jl. om tot half augustus geen meerdaagse evenementen zoals de Larense Kermis toe te staan, heeft alsnog roet in het eten gegooid.

Daar waar de vooruitzichten een paar weken geleden nog gunstig leken, is het op dit moment volstrekt onduidelijk waar het naar toe gaat.

De belangrijkste factor om de Larense Kermis af te blazen vormt het feit dat het tot op het laatste moment onzeker blijft of, en in welke vorm, de kermis kan doorgaan. Bij dit alles speelt mee dat als het kabinet besluit om na half augustus meer toe te staan, niet verwacht mag worden dat alles in één keer van het slot gaat.

“De tijd die rest vanaf half augustus (het moment waarop meer duidelijk wordt) tot aan de start van de kermis (begin september) is te kort om de kermis te kunnen organiseren.”

Het besluit om voor het tweede jaar op rij, de kermis af te blazen is bijzonder zuur. In de eerste plaats voor de bezoekers van de kermis, die wel toe waren aan een feestje, maar natuurlijk ook voor de horeca en de kermisexploitanten. “En natuurlijk voor onze kermiscommissie die de voorbije periode er echt alles aan gedaan heeft om de kermis, in enige vorm, doorgang te laten vinden”, aldus het bestuur.

Uiteindelijk hebben we unaniem besloten dat het zo beter is. “Al zijn we daar met z’n allen knap chagrijnig van!”